Oslo & Akershus
938 09 200 / 91 79 18 83
romerike@vekstra.no

Regnskap

Regnskapsfører for de små og mellomstore

Regnskapskontor

Vi er et regnskapskontor med fokus på å være et effektivt regnskapskontor for deg som kunde.

Dette skal vi nå ved å jobbe etter fokus på service, tilgjengelighet, tilpasning og kvalitet av våre tjenester som regnskapsfører for deg.

Service: Vi skal være der for deg når du trenger deg, være en økonomirådgiver og servicefunksjon.

Tilgjengelighet: Vi tilstreber å være tilgjengelig når du trenger det. Med en del av våre verktøy som er nettbaserte, så kan vi være tilgjengelig også utenfor ordinær kontortid ved spesielle behov. Samtidig så ønsker vi at hoveddelen av våre kunder er i vårt primære arbeidsområde (Oslo og Viken/Akershus), slik at vi har anledning til å møtes fysisk også, når det er behov for det.

Tilpasning: Vi er i en tid med mye forandringer. Vi skal være oppdaterte på hvilke løsninger som er tilgjengelige, og vi tilstreber å være oppdaterte på løsninger. Det er viktig for oss at du lykkes, og gjør vårt for å imøtekomme dine behov.

Kvalitet: Det er viktig for oss at du opplever kvalitet, både i form av at det vi leverer er riktig og at vi tilstreber effektive løsninger.

Vi tilbyr:
– 
Løpende regnskapsføring
– Regnskapsbistand
– Økonomisk rådgivning
– MVA
– Faktura
– Lønn
– Årsoppgjør
– Budsjettering
– Perioderapporter
– Andre tjenester tilknyttet regnskapsføring

Du som kunde bestemmer selv hva du ønsker å gjøre selv, og hva vi skal gjøre. Ønsker du at at vi skal gjøre alt, så er det mulig. Ønsker du å gjøre det meste selv, mens vi bistår med kontroll og innsending av oppgaver, så er det mulig. Vi kan også kun ta siste kontroll og utføre årsoppgjør-arbeidet.
Dersom du ønsker en gradvis overgang den ene eller andre veien, så er det også fullt mulig.

Vi bruker systemene som dette er godt tilpasset for.

Trykk her for å komme tilbake til forsiden.