Tidsfrister går igjen i regnskapet, og vi tar kontrollen på dette:

  • Mva.-melding
  • Skattemelding
  • A-melding
  • Forskuddstrekk
  • Innlevering av bilag, kontoutskrift, lønnsbilag, reiseregning.

Vi lager en plan på hvordan dette følges opp.